III. Polityka Plików cookies

    Serwis MebleFilipek używa niewielkich plików, zwanych cookies. Pliki cookies zapisywane są przez Serwis MebleFilipek na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej strony internetowe Serwisu MebleFilipek, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
    Serwis MebleFilipek wykorzystuje dwa typy plików cookies:
        cookies sesyjne - które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
        cookies trwałe - które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania przez Klienta lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
    Serwis MebleFilipek wykorzystuje własne pliki cookies w celu:
        uwierzytelniania Klienta w Serwisie MebleFilipeki zapewnienia sesji Klienta w Serwisie MebleFilipek (po zalogowaniu), dzięki czemu Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu internetowego ponownie wprowadzać loginu i hasła.
        analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają obserwować, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej Serwisu MebleFilipek, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
    Serwis MebleFilipek wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administratorem tych plików cookies jest Google Inc z siedzibą w USA).
    Mechanizm cookies jest powszechnie stosowany i jest bezpieczny dla komputerów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci Serwisu MebleFilipek mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze sklepu internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

IV. Adres IP

    Serwis MebleFilipek może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany przez dostawcę usług internetowych komputerowi osoby odwiedzającej strony internetowe. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków IP jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca.
    Serwis MebleFilipek wykorzystuje adresy IP przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, jako informację przydatną przy administrowaniu i udoskonalaniu serwisu internetowego, a także w celach bezpieczeństwa.


VI. Zarządzanie bezpieczeństwem

    Serwis MebleFilipek zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w sklepie internetowym.
    Serwis MebleFilipek stosuje certyfikat SSL zapewniający bezpieczeństwo i poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
    W przypadku, gdyby Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, sklep internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Sklep nie przechowuje haseł zapisanych otwartym tekstem i nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. W celu wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie internetowym. Klient otrzyma wówczas na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta wiadomość, zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie internetowej Serwisu MebleFilipek, gdzie Klient będzie miał możliwość wprowadzenia nowego hasła.
    Sklep nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.


Polityka prywatności serwisu internetowego MebleFilipek_com_pl

    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://meblefilipek.com.pl o nazwie Meble Filipek Drewal2 (zwanego dalej "serwis MebleFilipek")
    Właścicielem nieniejszego serwisu internetowego i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Mirosław Filipek, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. "DREWAL 2" Mirosław Filipek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5521516631, REGON 852492029, adres: Toporzysko 76, 34-240 Jordanów.
    Dane osobowe zbierane przez Serwis MebleFilipek są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane również RODO).
    Serwis MebleFilipek dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Serwis MebleFilipek.
    Zapytania, wnioski lub żądania dotyczące Polityki Prywatności oraz przetwarzania danych osobowych prosimy przesyłać na adres: sklep@meblefilipek.com.pl.


czytaj więcej o naszej polityce prywatności